September Lezing 2011

UNIEKE BIJEENKOMST. Ronald Giphart spreekt, Reina Klees exposeert.
Galerie Gee’71 te Geervliet (ZH) organiseert op zaterdag 17 september een bijeenkomst waarin Ronald Giphart leest en vertelt.
Dit in de van oorsprong dertiende-eeuwse en nog steeds prachtige Onze Lieve Vrouwekerk in Geervliet.
Kerk open om 12.00. Lunchbroodjes, koffie en andere dranken.
12.30: Jan Booister, liedjesschrijver en zanger, zingt en speelt.
13.30: Ronald Giphart heeft het woord.
Nazit in de nabijgelegen Galerie Gee’71, waar om 15.00 de expositie van schilderijen en beeldhouwwerk van Reina Klees wordt geopend.
Reserveer een stoel in de kerk door € 10,- te storten op rekening 130758361 t.n.v. Stichting K.O.G. Toegangsprijs aan de kassa: € 15,-.